تبلیغات
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان - آدرس و شماره تماس دانشگاه ها (2)
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان
با قدرت بیشتر با هیات علمی علوم
 
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1389 | نویسنده : محمد سعید مسلمی

به دلیل تماس های پی در پی دانشجویان و کنکوری ها مبنی بر درخواست آدرس و شماره تماس دانشگاه ها و موسسات عالی غیر دولتی و گرفتن وقت بسیار از کارشناسان مقالستان برآن شدیم تا آدرس و شماره تماس بهمراه برخی توضیحات را منتشر نماییم تا کمی از بار تماس ها کم شود.

این پست چند قسمت متوالی میباشد که پایان آن اعلام خواهد شد.در ادامه مطلب میتوانید این لیست را مشاهده نمایید.

پانوشت

* چنانچه با مشکل فونت در مشاهده ی مخصوصا این پست مواجه شدید، ضمن تغییر مرورگر تنظیمات PUP-UP خود را چک نمایید.

* جالب است بدانید تا کنون بیش از 21000 تماس با پرتال جامع علمی مقالستان برقرار شده است.

* در ابتدای جملات غیر بولد کد شهر که بایستی در ابتدای تماس وارد شود درج شده است.

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرهیختگ ان كرمان

۰۳۴۱- ۲۸۲۰۷۹۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : كرمان بلوار جمهوری اسلامی بعد از سالن ورزشی فجر بلوار رضوان ضلع غربی تقاطع بلوار رضوان و بعثت . تلفن : ۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فضیلت سمنان

۰۳۴۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : كرمان بلوار رضوان اولین چهارراه تلفن : ۳۴۵۰۳۸۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فن و دانش ساوه

۰۲۵۵- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : ساوه خیابان استاد مطهری خیابان مطهری ۲۵ ساختمان اندیشه . تلفن : ۴۲۲۵۷۳۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی فیض الاسلام خمینی شهر اصفهان

آد رس و شماره تلفن مؤسسه : سمنان كوی تعاون بیست متری دهخدا طبقه اول دبیرستان غیرانتفاعی ایران . تلفن : ۰۹۱۲۱۲۶۳۷۹۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدر رشت ( كوچصفهان )

۰۱۳۲- ۱ - دانشجویان ممتاز از تخفیف شهریه استفاده می نمایند . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : رشت كوچصفهان خیابان شهید عسگری . تلفن : ۵۲۲۲۲۴۷

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدیر لنگرود۱ - واگذاری خوابگاه برای دانشجویان دختر بومی با پرداخت هزینه مربوط و به صورت خودگردان امكان پذیر است . همچنین برای سایر دانشجویان همكاری لازم برای تأمین خوابگاه

۴۴۷۱۵- در سطح شهر انجام خواهد شد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : لنگرود خیابان شهید دكتر بهشتی روبروی دانشگاه آزاد اسلامی . صندوق پستی : ۱۱۳۸

۰۱۴۲- تلفن و دورنگار : ۵۲۳۲۰۴۲* مؤسسه آموزش ع الی غیردولتی - غیرانتفاعی قشم جزیره قشم

۱ - این مؤسسه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد اما تلاش خواهد كرد خوابگا ههای استیجاری در اختیار دانشجویان قرار گیرد كه تأمین هزینه آن به عهده دانشجویان خواهد بو د.

۲ - محل تشكیل كلاس ها منحصرا در منطقه آزاد قشم خوا هد بود . ۳ - دانشجویان ممتاز از تخفیف ویژه در شهریه ثابت برخوردار خواهند بود . ۴ - آدرس و شماره تلفن پردیس قشم :

. ۰۷۶۳ * دفتر مركزی : تهران خیابان انقلاب چهار راه كالج كوی البرز پلاك ۲۶ - جزیره قشم بلوار امامقل یخان مجتمع های آموزشی نخل زرین . تلفن : ۵۲۴۳۴۰۰

www. q eshm. ac. i r : ۰۲۱ نشانی اینترنتی مؤسسه - تلفن : ( ۵ خط ) ۶۶۴۶۶۷۳* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كادوس رشت

آدرس مؤسسه : رشت بلوار گیلان خیابان ۹۷ محل سابق دبیرستان دخترانه كوشیار .

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كار۱ - این مؤسسه تا حد امكان در كلیه واحدهای تابعه سعی در تهیه خوابگاه منحصراً برای خواهران خواهد نمود . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه در قزوین : شهر صنعتی البرز بلوار

۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه در خرمدره : استان زنجان خرمدره خیابان سید جما لالدین اسدآبادی خیابان جانبازان شرقی * ۰۲۸۲- سهروردی تلفن ۳ و ۲۲۳۱۸۲

۴ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه در رفسنجان : استان كرمان رفسنجان كیلومتر ۴ جاده كمربندی یزد كرمان . تلفن : ۴ و * ۰۲۴۲۵۵۲- كوچه هشتم تلفن : ۶۰ و ۶۵۵۰

۰۲۱- ۸۸۵۰۰۹۷۰- ۵ - آدرس و شماره تلفن دفتر مركزی : تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر ( بخارست ) خیابان دوازدهم پلاك ۱۸ . تلفن : ۳ * ۰۳۹۱- ۳۲۳۰۸۶۳* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كا رون اهواز

۰۶۱۱- آدرس و شماره ت لفن مؤسسه : اهواز میدان دانشگاه شهید چمران محل مجتمع كلاس های درس دانشگاه شهید چمران . تلفن : ۳۳۳۴۲۳۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كاسپین شهر صنعتی البرز ( قزوین )

آدرس مؤسسه : قزوین شهر صنعتی البرز محدوده كارخانه نیرو محركه .

* مؤ سسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كاوش محمودآبادآدرس مؤسسه : محمودآباد خیابان امام خمینی روبروی پاركینگ قزوینی پو ر.

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كاویان مشهد

. آدرس مؤسسه : مشهد احمدآباد خیابان رضا كوچه رضای ۲ پلاك ۲۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كرمان كرمان۱ - مؤسسه مكلف به تأمین خوابگاه نخواهد بود ولی خوابگاه های خودگردان در شهر كرمان وجود دارد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : كرمان بلوار جمهوری اسلامی بلوار امیر

۰۳۴۱- ۲۱۲۲۷۲۲ دورنگار : ۲۱۲۲۷۲۳ - كبیر بعد از تالار پیوند . تلفن : ۳* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كسری رامسر

آدرس مؤسسه : رامسر میدان انقلاب خیابان مطهری روبروی بیمارستان امام سجاد ( ع ) كوچه سعدانی .

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كمال ارومیه

.۱ آدرس مؤسسه : ارومیه خی ابان شهید بهشتی چهارراه برق پلاك ۶۳* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كما لالملك نوشهر

۱ - دانشجویانی كه مایل به استفاده از خوابگاه دانشجویی می باشند ملزم به رعایت ضوابط و آئین نامه سكونت در خوابگاه می باشند . ۲ - دانشجویان نمونه هرگروه آزمایش ی بر اساس

آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از پرداخت شهریه ثابت نیمسال بعد معاف خواهند شد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : نوشهر خیابان

www.kamalolmolk.ac.ir : ۰۱۹۱ نشانی سایت اینترنتی - رازی پلاك ۶۰ تلفن : ۳۲۳۲۱۹۷ و ۳۲۳۷۴۷۷

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كوثر قزوین

۷۵ % و ۵۰ % تخفیف شهریه ثابت داده خواهد شد . ۳ - به فرزند ان و ،% ۱ - این مؤسسه برای تأمین خوابگاه تلاش خواهد كرد . ۲ - به دانشجویان رتبه اول و دوم و سوم به ترتیب ۱۰۰

همسران شاهد و ایثارگر با ارائه گواهی معتبر تخفیف داده م یشود . ۴ - آدرس شماره تلفن مؤسسه : قزوین خیابان را هآهن پایین تر از مسجد جوادالائمه پلاك ۹۷

۰۲۸۱- ۲۵۷۵۴۷۴- تلفن : ۷۷

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كوشیار گیلانی بندرانزلی

۰۱۸۱- ۳۲۲۲۸۱۰- آدرس و ش ماره تلفن مؤسسه : بندر انزلی بقعه ب یبی حوریه خیابان اطباء نبش خیابان آذربایجان پلاك ۳۴۷ (دانشكده پرستاری سابق ) تلفن : ۳۲۲۳۹۸۸

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی كومش سمنان

۱ - به دانشجویان رتبه اول هر دوره ۲۵ % تخفیف در شهریه ثا بت ترم بعد داده م یشود . ۲ - مؤسسه هیچگونه تعهدی برای تأمین خوابگاه ندارد ولی در زمینه تهیه پانسیون های

مناسب در سطح شهر برای خواهران همكاری های لازم را بعمل خواهد آورد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : سمنان میدان معلم كوی فلسطین بلوار آی تا ... مدنی پشت

۰۲۳۱- ۳۵۱۴۶ تلفن : ۳۳۲۴۰۴۸ دورنگار : ۳۳۳۹۸۹۷ - درمانگاه فامیلی پلاك ۱۸۵ كدپستی : ۵۳۶۷۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گلستان گرگان

۱ - این مؤسسه هیچ گونه تعهدی در زمینه تأمین خوابگاه ندارد . ۲ - در پایان هر ترم دانشجویانی كه موفق به اخذ بالاترین رتبه در رشته خود گردند، به شرط اینكه معدل آنان بالاتر

از ۱۷ بوده و حداقل ۱۴ واحد درسی را انتخاب كرده باشند، از ۲۵ % تخفیف در شهریه همان نیمسال تحصیلی برخوردار خواهند شد . ۴ - این مؤسسه داوطلبانی را كه رتبه آنها بدون

۲% شهریه ثابت در نیمسال اول معاف خواهد نمود . ۵ - فرزندان و همسران شاهد و ایثارگر با ارائه گواهی در نظر گرفتن سهمیه در آزمون سراسری تا ۲۰۰۰ می باشد از پرداخت ۰

معتبر تخفیف ویژه در هر نیمسال تحصیلی داده می شود . ۶ - دانشجویانی كه در مسابقات یا رقابت های علمی، فرهنگی و هنری و ورزشی حائز رتبه اول شوند اگر در سطح استانی

۱% و اگر در سطح ملی باشد ۲۵ % تخفیف شهریه را شامل می شوند . ۷ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : گرگان خیابان ولی عصر (شالیكوبی ) عدالت ۳۶ . تلفن : ۲۳۵۰۰۷۵ باشد از ۵

۰۱۷۱- و ۲۲۶۰۷۰۱ و ۲۲۲۱۲۶۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گنجنامه همدان

. ۱۵ و ۱۷ ، آدرس مؤسسه : همدان میدان جهاد ابتدای خیابان عارف پلاك ۱۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لامعی گرگانی گرگان

آدرس و شماره تلفن مؤسسه : گرگان گرگان پارس نبش آبان شرقی . تلفن : ۰۹۱۲۳۸۴۲۴۳۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لقمان حكیم آ ققلا

۰۱۷۳- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : استان گلستان شهرستان آق قلا خیابان ۳۰ متری خرمشهر نبش ۲۰ متری شهید فهمیده روبروی پارك . تلفن : ۵۲۲۱۹۲۵

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مارلیك نوشهر

۰۱۹۱- آدرس و شماره ت لفن مؤسسه : نوشهر بلوار امام رضا ( ع ) نرسیده به سرچشمه جنب بن بست فرسائی . تلفن : ۳۲۳۹۷۹۶ و ۳۲۳۴۱۶۵

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مازیار رویان ( نور )

۱ - به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هیأت امناء مؤسسه در هر نیمسال تا سقف ۱۰ % تخفیف ارائه خواهد شد . ۲ - این مؤسسه برای بخشی از دانشجویان خوابگاه در نظر

گرفته است و در قبال آن نیز از دانشجویان مطابق با تعرفه های مؤسسه اجاره دریافت می نماید . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : استان مازندران شهرستان نور بعد از پلیس راه

۰۱۲۲- رویان . تلفن : ۲۲ و ۶۲۲۸۶۲۰

طبقه بندی: دانشجویان و دانشگاه ها، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :