تبلیغات
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان - آدرس و شماره تماس دانشگاه ها (4)
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان
با قدرت بیشتر با هیات علمی علوم
 
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1389 | نویسنده : محمد سعید مسلمی

به دلیل تماس های پی در پی دانشجویان و کنکوری ها مبنی بر درخواست آدرس و شماره تماس دانشگاه ها و موسسات عالی غیر دولتی و گرفتن وقت بسیار از کارشناسان مقالستان برآن شدیم تا آدرس و شماره تماس بهمراه برخی توضیحات را منتشر نماییم تا کمی از بار تماس ها کم شود.

این پست چند قسمت متوالی میباشد که پایان آن اعلام خواهد شد.در ادامه مطلب میتوانید این لیست را مشاهده نمایید.

پانوشت

* چنانچه با مشکل فونت در مشاهده ی مخصوصا این پست مواجه شدید، ضمن تغییر مرورگر تنظیمات PUP-UP خود را چک نمایید.

* جالب است بدانید تا کنون بیش از 21000 تماس با پرتال جامع علمی مقالستان برقرار شده است.

* در ابتدای جملات غیر بولد کد شهر که بایستی در ابتدای تماس وارد شود درج شده است.

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سجاد مشهد

۱ - به كلیه دانشجویانی كه معدل دیپلم سه ساله آنها بیشتر از ۱۹ باشد ۵۰ % شهریه ثابت در ترم اول تحصیلی تخفیف داده م یشود . ۲ - دانشجویان رتبه اول و دوم هر نیمسال در

هر گرایش و در هر ورودی از تخفیف ۲۰ تا ۶۰ % شهریه ثابت برخوردار خواهند شد . ۳ - خوابگاه این مؤسسه در سال ۱۳۸۷ قابل بهره برداری نخواهد بود و لی ستاد اسكان مؤسسه در

تأمین مسكن دانشجویان همكا ری می نماید . ۴ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : مشهد بلوار ایرج میرزا ایرج میرزای ۶۲ و یا مشهد بلوار سیدرضی سیدرضی ۵۷ كدپستی :

www.sadjad.ac.ir : ۰۵۱۱ نشانی اینترنتی - ۸ خط ) ۶۰۷۲۵۴۱ ) ۹۱۳۷۵ تلفن : ۶۰۲۹۰۰۰ - ۹۱۸۸۱ صندوق پستی : ۴۶۶۴ - ۴۸۸۴۸

* مؤسسه آموزش عالی غیردو لتی - غیرانتفاعی سراج تبریز

۱ - خوابگاه در حد مقدورات صرفاً برای دانشجویان دختر امكان پذیر است و كلیه هزینه های آن توسط دانشجویان تأمین خواهد شد . ۲ - به دانشجویان رتبه های اول تا سوم و حافظان

و قاریان قرآن و قهرمانان ورزشی و هنری تخفیف ویژه در شهریه ثابت در نظر گرفته م یشود . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : تبریز خیابان منجم چهارراه بهار پلاك ۲۸۳

www. s eraj. ac. i r : ۰۴۱۱ نشانی اینترنتی - تلفن : ۲۸۴۵۴۸۴ و ۲۸۱۷۳۰۹ و ۲۸۱۶۳۲۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سلمان مشهد

۰۵۱۱- ۸۵۴۸۲۷۴- ۸۵۴۲۲۸۲- ۸۵۴۲۳۸۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : مشهد خیابان گلستان بین چمران و دانشگاه نبش گلستان ۴ پلاك ۵۹ تلفن : ۸۵۹۳۶۷۱

كدپستی : ۹۱۳۷۶۶۶۱۱۱ ساختمان شماره ۱ : مشهد خیابان گلستان پلاك ۵۹

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفا عی سمنگان آمل

۱ - به دانشجویان ممتاز هر رشته بر اساس مصوبه هیأت امناء تخفیف شهریه تعلق خواهد گرف ت. ۲ - مؤسسه دارای خوابگاه دانشجویی دختران م یباشد و برای تأمین خوابگاه همكاری م یكن د.

۰۱۲۱- ۲۲۷۱۰۵۵- ۲. تلف ن: ۲۲۷۴۲۰۳ ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسس ه: آمل خیابان امام خمین ی (ر ه) آفتاب ۲۴ پلاك ۶

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنا ساری

۱ - این مؤسسه برای دانشجویان دختر خوابگاه دانشجویی به صورت خودگردان تأمین خواهد نمود . ۲ - این مؤسسه با بنیاد شهید و امور ایثارگران قرارداد همكاری دارد . ۳ - آدرس و

۰۱۵۱ شماره تلفن مؤسسه : مازندران ساری بلوار آی تالله طالقانی خیابان پیروزی كوچه مهدزاده . تلفن : ۳۲۴۵۰۵۰

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی اصفهان

۱ - این مؤسسه سعی در تهیه خوابگاه برای خواهران و برادران به صورت جداگانه خواهد نمود و هزینه خواب گاه به عهده دانشجویان می باشد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اصفهان

۰۳۱۱- ۳۳۸۱۶۴۵- میدان جمهوری اسلامی ابتدای خیابان خرم انتهای خیابان شهیدان شرقی ساختمان خورشید . تلفن : ۷* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سوره تهران

۱ - پذیرش دانشجو در این مؤسسه برای برخی از رشته ها به صورت نیمه متمركز بوده و معرفی شدگان می بایست در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمون علمی رشته ذیربط

شركت نمایند . ۲ - مؤسسه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد . ۴ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : تهران خیابان آزادی بین خوش و آ ذربایجان نبش كوچه كامیاران

۰۲۱- پلاك ۱ تلفن : ۶۶۸۷۴۷۱۱ و ۶۶۸۷۴۷۸۴* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سهرورد قزوین

۰۲۸۱- ۳۴۱۴۵ تلفن : ۳۶۸۷۰۷۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : قزوین خیابان شهید بابایی ( دانشگاه ) نرسیده به میدان جانبازان روبروی بیمارستان رازی . صندوق پستی : ۱۳۶۷* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا كاشان

۱ - به دانشجویان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه هیأت امناء مؤسسه در هر نیمسال تخفیف ویژه ارائه خواهد شد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : كاشان میدان امام حسین ( ع )

۰۳۶۱- ابتدای خیابان امیركبیر پلاك ۱۴ تلفن : ۱۲ و ۵۳۱۹۰۱۱* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاندیز مشهد

. آدرس مؤسسه : مشهد خیابان ولی عصر ( عج ) یك پلاك ۵۰۴ و ۵۰۶* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاهرود شاهرود

۳% و ۲۰ % و ۱۰ % تخفیف شهریه ثابت داده خواهد شد . ۲ - خوابگاه خصوصی با اجاره بهای نازل برای ۱ - در پایان هر ترم تحصیلی به دانشج ویان رتبه اول تا سوم به ترتیب معادل ۰

۰۲۷۳- دانشجویان پسر و دختر تأمین خواهد شد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : شاهرود میدان راه آهن . تلفن : ۳۳۷۳۶۵۳* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شرق گلستان گنبدكاووس

. آدرس مؤسسه : گنبدكاووس خیابان امام خمینی جنوبی ۱۰ متری اداره برق پلاك ۱۵۱۳* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شفق تنكابن

۱ - برای دانشجویان دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان برای اسكان دانشجویان پسر نیز همكاری خواهد شد . ۲ - دانشجویان زیر رتبه ۵۰۰۰ از شهریه معاف بوده و

۵% از تخفیف شهریه برخوردار خواهند بود . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : تنكابن نشتارود دوراهی خشكداران . دانشجویان ممتاز در طول دوره تحصیل تا ۰

۰۱۹۲- ۴۶۶۶۹۱۰ دورنگار : ۴۶۶۲۴۲۸ - شماره تلفن : ۱۱* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شمس گنبدكاووس

۰۱۷۲- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : گنبد خیابان سرابی كوچه نهم جنب كاخ عروس پلاك ۲۵۶ كدپستی : ۴۹۷۱۷۵۱۵۵ تلفن : ۲۲۲۳۳۱۹ دورنگار : ۲۲۳۸۲۶۵* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهاب دانش قم

۰۲۵۱- ۲۹۰۸۷۵۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : قم بلوار امین بعد از پمپ بنزین كوچه شماره ۶۳ تلفن : ۴* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهریار آستارا

آدرس مؤسسه : آستارا شهرك عبا سآباد محل سابق مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی .* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی اصفهان

۱ - خوابگاه برای تمام دانشجویان دختر شهرستانی به طور خودگردان و از طریق بخش خصوصی تأمین گردیده است . اسكان دانشجویان دختر جدیدالورود در خوابگاه ها برای نیمسال

۱% تخفیف شهریه ثابت در نیمسال اول اول و دوم ضروری است . ۲ - فرزندان شاهد، جانباز، ایثارگران انقلاب اسلامی، حافظان و قاریان قرآن مجید در صورت ارائه گواهی مربوط ۰

۰۳۱۱- ۶۵۰۲۸۲۰- تحصیلی بهره مند می گردند . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اصفهان سپاهان شهر بلوار قائم جنوبی . تلفن : ۴* م ؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید رضایی كرمانشاه

۱ - این مؤسسه هیچ تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه، به دانشجویان ندارد . ۲ - برای دانشجویان ممتاز در پایان هر سال تحصیلی تخفیف ویژ های در نظر گرفته می شود .

۳ - داوطلبانی كه رتبه آنها در آزمون سراسری بدون در نظر گرفتن سهمیه تا ۳۰۰۰ باشد از مزایای ویژ های بر اساس مصوبات داخلی مؤسسه بهره مند خواهند شد . ۴ - آدرس و شماره

۰۸۳۱- تلفن مؤسسه : كرمانشاه ابتدای شهرك الهیه شهرك دادگستری . تلفن : ۸۲۶۶۶۶۱ و ۸۲۶۷۵۱۵* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صائب ابهر

۱ - تخفیف ویژه به دانشجویان ممتاز نمونه هر رشته، خانواد ههای جانبازان و ایثارگران و كمیته امداد، فعالین و منتخبین جشنواره های داخلی و خارجی، ورزشكاران و قهرمانان

كشوری . ۲ - تأمین خوابگاه در صورت به حدنصاب رسیدن متقاضیان با دریافت هزینه از دانشجویان . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : ابهر چهارراه معلم خیابان طالقانی جنب

۰۲۴۲- ۴۵۶۱۹ تلفن : ۵۲۲۳۱۲۰ - نیروی انتظامی . كدپستی : ۳۶۹۶۱* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صالحان قائمشهر

. آدرس مؤسسه : قائمشهر خیابان ساری نبش كوچه حر (یاس ۱۴ ) پلاك ۴۵* مؤسسه آم وزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبا ارومیه

. ۰۴۴۱- آدرس مؤسسه : ارومیه پل قویون ابتدای بلوار جام جم پلاك ۲۰ . تلف ن: ۳۴۶۷۴۳۴ دورنگا ر: ۳۴۶۱۴۱۹

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق اصفهان

۰۳۱۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اصفهان خیابان م طهری پل شیری ابتدای خیابان مادی نیاصرم جنب سوپر هایت پلاك ۱۲۰ تلفن : ۲۳۳۶۲۱۵ و ۲۳۴۱۶۱۵

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صدرالمتألهین (صدرا ) تهران

مراجعه نمایید . www.sadra.ac.ir : ۱ - این مؤسسه هیچگونه امكانات خوابگاهی ندارد . ۲ - برای كسب اطلاعات بیشتر حتماً به بروشور ها و اطلاعیه ها در سایت مؤسسه به آدرس

۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : تهران انتهای اتوبان نیایش فلكه دوم شهران خیابان آبشناسان خیابان كوهسار بالاتر از مخابرات كوچه مدرسه . تلفن : ۵۰ و ۴۴۳۲۰۶۴۷

۰۲۱- و ۴۴۳۰۹۴۳۳

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان اصفهان

۰۳۱۱- ۸۱۷۴۷ تلفن : ۷۷۶۹۶۳۰ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اصفهان بلوار كشاورز سه راه سیمین خیابان جانبازان (سواركاران ) بن بست ماهر پلا ك ۲ كدپستی : ۴۳۱۹۶

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد اصفهان

۱ - محل مؤسسه در بزرگراه ذوب آهن اصفهان در ۲۵ كیلومتری شهر اصفهان می باشد . ۲ - به دانشجویان ممتاز براساس ضوابط مؤسسه در هر نیمسال تخفیف ویژه داده می شود .

۳ - مؤسسه برای خواهران در حد مقدورات خوابگاه تهیه نموده است، برای برادران نیز تسهیلاتی در نظر گ رفته شده است . ۴ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اصفهان : فولادشهر بلوار

www.fit.ac.ir : ۹ - آدرس سایت مؤسسه ۰۳۳۴- شهداء تلفن : ۲۶۳۶۶۷۷

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی قائم قائمشهر

آدرس مؤسسه : قائمشهر میدان امام خمینی ( ره ) جاده كیاكلا ابت دای كوچه شهید یونسی.

طبقه بندی: دانشجویان و دانشگاه ها، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :