تبلیغات
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان - آدرس و شماره تماس دانشگاه ها (5)
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان
با قدرت بیشتر با هیات علمی علوم
 
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1389 | نویسنده : محمد سعید مسلمی

به دلیل تماس های پی در پی دانشجویان و کنکوری ها مبنی بر درخواست آدرس و شماره تماس دانشگاه ها و موسسات عالی غیر دولتی و گرفتن وقت بسیار از کارشناسان مقالستان برآن شدیم تا آدرس و شماره تماس بهمراه برخی توضیحات را منتشر نماییم تا کمی از بار تماس ها کم شود.

این پست چند قسمت متوالی میباشد که پایان آن اعلام خواهد شد.در ادامه مطلب میتوانید این لیست را مشاهده نمایید.

پانوشت

* چنانچه با مشکل فونت در مشاهده ی مخصوصا این پست مواجه شدید، ضمن تغییر مرورگر تنظیمات PUP-UP خود را چک نمایید.

* جالب است بدانید تا کنون بیش از 21000 تماس با پرتال جامع علمی مقالستان برقرار شده است.

* در ابتدای جملات غیر بولد کد شهر که بایستی در ابتدای تماس وارد شود درج شده است.

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دان شپژوهان اصفهان

۰۳۱۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اصفهان خیابان سلمان فارسی ( م شتاق دوم ) كوچه مهستان پلاك ۶۳ تلفن : ۲۶۴۱۱۸۰ و ۲۶۴۱۰۹۰ و ۲۶۷۳۹۵۱ و ۲۶۷۶۶۷۳

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشستان ساوه

آدرس مؤسسه : ساوه میدان سرداران شهید مسجد كوثر .

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران تبریز

آ درس و شماره تلفن مؤسسه : تبریز خیابان شریعتی جنوبی پائین تر از دانشكده پرستاری روبروی ساختمان چشم پزشكی حكیمان نور پلاك ۵۴۸

۰۴۱۱- تلفن : ۵۵۴۸۳۰۲ و ۵۵۴۸۱۵۹

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دنا گچساران

. آدرس مؤسسه : گچساران كوی كاركنان دولت كوچه ۱۵ شمالی پلاك ۳ و ۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دیلمان لاهیجان

۱% و ۱ - به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط آموزشی این مؤسسه تخفیف ویژه داده م یشود . (در هر نیمسال تحصیلی در هر رشته به رتب ههای اول تا سوم تخفیف شهریه معادل ۰۰

۷۰ % و ۵۰ % و به نفرات اول هر گروه ۴۰ % تخفیف داده م یشود . ۲ - داشتن خوابگاه برای كلیه دانشجویان . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : لاهیجان میدان كاج بلوار شهید

۰۱۴۱- مطهری پلاك ۹۰ تلفن : ۲۲۴۵۵۰۰

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی اصفهان

۰۳۱۱- ۲۶۴۷۳۸۳- آدرس و شم اره تلفن مؤسسه : اصفهان خیابان مشتاق دوم بین پل بزرگمهر و پل غدیر نبش كوچه آسیا پلاك ۲۲۰ تلفن : ۵

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راه دانش بابل

۱ - این مؤسسه دارای خوابگاه دانشجویی نمی باشد . ۲ - این مؤسسه برای دانشجویان ممتاز ت خفیف شهریه قایل می باشد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : بابل بلوار جانبازان

۰۱۱۱- ( كمربندی غربی ) نرسیده به میدان آت شنشانی بهاران ۳ تلفن ۶ و ۳۲۵۰۴۸۵ و ۲۲۹۲۰۰۰ و ۲۲۲۲۰۰۵

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهبرد شمال رشت

۱ - به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط مؤسسه در هر نیمسال تخفیف ویژه داده می شود . ۲ - مؤسسه در حد امكانات برای اسكان دانشجویان غیر بومی در خوابگاه های موجود در

سطح شهر همكاری لازم را بعمل خواهد آورد . ۳ - نشانی مؤسسه : رشت خیابان نامجو روبروی استادیوم ورزشی شهید عضدی كوچه شهید محسن نظری شماره های ۲ و ۶

۰۱۳۱ می باشد . - ۳۲۲۰۱۷۱ و ۳۲۲۰۱۷۲ - تلفن : ۳۲۲۰۱۶۹

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهیان نور ساری

۱ - این مؤسسه خوابگاه ندارد، اما برای تهیه مسكن دانشجویان به ویژه خواهران نهایت همكاری را می نماید . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤ سسه : ساری بلوار پاسداران خیابان ارم

۰۱۵۱- كوچه پردیس ۲ تلفن : ۲۲۳۴۷۵۵

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ربع رشیدی تبریز

۰۴۱۱- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : تبریز كوی ولی عصر ( عج ) خیابان توانیر نرسیده به گل پارك جنب پارك نظامی . تلفن : ۳۳۳۴۱۲۰ و ۳۳۳۴۰۹۳

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رجاء قزوین

۱ - این مؤسسه فاقد هر گونه امكانات خوابگاهی می باشد . ۲ - به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مؤسسه هر نیمسال تخفیف ویژ های داده م یشود . ۳ - برای ورزشكاران

حائز رتبه در مسابقات دانشج ویی و كشوری تخفیف ویژ های در نظر گرفته م یشود . ۴ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : قزوین بلوار امام خمینی ( ره ) خیابان نوروزیان جنب خوابگاه

۰۲۸۱- ۳۶۷۷۱۰۱- دانشگاه بی نالمللی . تلفن : ۱۰

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رحمان رامسر

۰۱۹۲- ۴۶۹۱۵ تلفن : ۵۲۲۸۲۳۰ و ۵۲۲۸۶۳۰ - آدرس و شماره تلفن مؤ سسه : رامسر میدان انقلاب روبروی بیمارستان امام سجاد ( ع ) جنب اداره پست . صندوق پستی : ۱۶۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشد دانش سمنان

آدرس مؤسسه : سمنان بلوار مولوی خیابان فرمانداری پشت شركت برگ .

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشدیه تبریز

۸۷ خوابگاه دانشجویی واگذار نماید . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : تبریز شهرك ارم منطقه ۶ روبروی - ۱ - این مؤسسه آمادگی دارد كه به پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۸۸

۵۱۴۷۹ تلفن : ۲۳۱۲۷۱۲ دورنگار : ۲۳۱۲۷۷۷ - كتابخانه علامه امینی كوی بهشت ۱ . كدپستی : ۴۶۷۱۳

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رفیعا نائین

آدرس مؤسسه : نائین خیابان مسجد جامع مركز آموزش دكتر شریعتی صندوق پستی : ۸۳۹۱۶۶۶۶

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رودكی تنكابن

۰۱۹۲- ۴۲۳۰۰۵۰- آدرس و شماره تلفن م ؤسسه : تنكابن اول جاده كمربندی از طرف شرق جاده پسر كلایه بزرگ . تلفن ۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبه زنجان

۱ - تعهد خوابگاه در حد مقدورات بوده و از طریق همكاری بخش خصوصی تأمین خواهد شد . ۲ - دانشجویان ممتاز بر اساس مقررات و مصوبات داخلی مؤسسه در هر نیمسال از

تخفیف ویژه بهر همند خواهندشد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : زنجان خیابان شهداء ( استانداری سابق ) روبروی ساختمان فرمانداری جنب بانك رفاه پلاك ۲۳۴

۰۲۴۱- تلفن : ۵۲۵۴۴۴۱ و ۵۲۶۰۱۷۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرا نتفاعی روزبهان ساری

۱ - معرفی به خوابگاه ها در حد مقدورات برای دانشجویان كه هزینة آن توسط دانشجو تأمین خواهد شد . ۲ - به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شورای هیأت مؤسس در

۰۱۵۱- ۳۴۰۷۱۰۰- هر نیمسال تخفیف ویژه داده خواهد شد . ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : ساری میدان د وم سلمان فارسی روبروی خیابان شهید كاكویی . تلفن : ۲

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زاگرس كرمانشاه

آدرس مؤسسه : كرمانشاه سه راه حافظیه مركز آموزش فنی و حرف های فعلی .

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرندیه زرندیه ( سا وه )

۰۲۵۶- ۱ - این مؤسسه فاقد خوابگاه می باشد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : استان مركزی شهرستان زرندیه خیابان امام خیابان ابوذر . تلفن : ۵۲۲۳۰۳۷

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرینه خوی

آدرس مؤسسه : خوی خیابان ۴۵ جنب بیمارستان قمربنی هاشم میدان امام خمین ی.

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زند شیراز

۰۷۱۱- ۶۲۶۸۶۶۳- ۱ - امكانات خوابگاه برای خواهران فراهم می باشد . ۲ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : شیراز بلوار دانشجو روبروی درب غربی باغ ارم . تلفن : ۴

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غ یرانتفاعی سارویه ساری

۱ - مؤسسه دارای خوابگاه استیجاری برای خواهران و برادران می باشد و دانشجو با پرداخت اجاره می تواند از خوابگاه استفاده نماید . ۲ - به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه

هیأت مؤسسه در هر نیمسال تخفیف ویژ های ارائه خواهد شد . ۳ - پذیرفته ش دگان كه معدل كتبی دیپلم قدیم و پی شدانشگاهی آنان ۱۸ یا بالاتر باشد از پرداخت ۲۰ % شهریه ثابت در

۰۱۵۱- ۲۲۶۹۸۳۹- نیمسال اول معاف خواهند بود . ۴ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : ساری خیابان امیر مازندرانی خیابان شهید عبوری خیابان ولی عصر ۲ تلفن : ۲۲۹۰۰۰۱

* مؤسسه آ موزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ساریان ساری

۱ - به دانشجویان ممتاز نفرات اول تا سوم بر اساس ضوابط آموزشی این مؤسسه تخفیف ویژه در شهریه داده خواهد شد . ۲ - این مؤسسه دارای خوابگاه مجهز خودگردان می باشد .

۰۱۵۱- ۲۲۵۲۴۶۱- ۳ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : ساری دروازه بابل خیابان رازی روبروی بیمارستان امام خمینی ( ره ) جنب دفتر نظارت شورای نگهبان . تلفن : ۵

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز آمل

۵۰ % تخفیف شهریه ثابت به رتبه های زیر ۱۰۰۰ آزمون سراسری تعلق م یگیرد . ۲ - تخفیف ۱۰ % شهریه ثابت به دانشجوی انی كه این مؤسسه را به عنوان انتخاب اول خویش - ۱

۲۰ و ۱۰ درصد از شهریه ثابت ترم بعد را تخفیف م یدهد . ۴ - مؤسسه دارای خوابگاه ،۳ برگزید هاند، تعلق می گیرد . ۳ - مؤسسه به دانشجویان رتبه های اول تا سوم هر ترم به ترتیب ۰

دختران با اجاره بهای مناسب می باشد و برای اسكان دانشجویان پسر، برنام هریزی می كند . ۵ - آدرس و شماره تلفن مؤسسه : آمل خیابان امام رضا ( ع ) رضوان ۳۳ . تلفن :

۰۱۲۱- ۷ و ۳۲۴۰۰۴۶

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان اردبیل

آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اردبیل خیابان دانشگاه مقابل نیروی انتظامی تلفن : ۳ و ۵۵۱۴۴۴۱

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان اصفهان

آدرس و شماره تلفن مؤسسه : اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر انتهای تعاون ۲ ( تعاون ۱ ) تلفن : ۶۵۰۴۱۵۵

* مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر اصفهان

۰۳۱۱- ۴۴۸۵۶۲۸- آدرس و شماره تلفن مؤسسه : چه ارراه تختی ابتدای خیابان عبدالرزاق اولین بن بست سمت چپ ب نبست شی خالاسلام پلاك ۱۳ تلفن

طبقه بندی: دانشجویان و دانشگاه ها، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :