تبلیغات
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان - سلامتی در پرتوی کلام معصومین (ع)
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان
با قدرت بیشتر با هیات علمی علوم
 
تاریخ : چهارشنبه 3 آذر 1389 | نویسنده : آرشام بهبهانی

تذكر : شیطان در روایات ، در برخی مواقع به پلیدی ، میكروب ، بیماری هم عنوان شده است كه به احتمال زیاد منظور همان میكروبها می باشد كه خود نكتة آموزش بهداشتی قابل تاملی است .

بهداشت فردی :

رسول اكرم (صلی الله علیه و آله):
1) اسلام پاكیزه است پس شما نیز پاكیزه باشید كه هركس پاكیزه نیست به بهشت نمی رود . {نهج الفصاحة}
2) محاسن خود را شانه كنید و ناخنهای خود را كوتاه سازید زیرا شیطان (پلیدی و میكروب) میان گوشت و ناخن روان است . {نهج الفصاحة}
3) هركس موی شارب و موی بینی را بگیرد و به احوال بدن خود بپردازد كه اینها باعث زیادتی جمال (زیبائی) او است . {حلیة‌المتقین}
4) موی شارب و پشت زهار و زیر بغل را بلند نگذارید كه شیطان(پلیدی و میكروب) در آنجا جا می گیرد و پنهان
می شود . {حلیة المتقین}
5) هركه ایمان به خدا و روز قیامت دارد موی زهار را زیاده از چهل روز نگذارد پس اگر چیزی نیابد بعد از چهل روز قرض كند و عقب نیندازد . {حلیة المتقین}
6) دراز نكنید موی زیر بغل را كه شیطان(پلیدی و میكروب) در آنجا پنهان می شود . {حلیة المتقین}
7) هر قدر پاكیزگی بیشتر باشد خداوند عمرت را زیاد می كند . {مكارم الاخلاق}
8) حق خدا بر هر مسلمانی این است كه هر هفت روز یكبار غسل كند و سر و تن خود را بشوید . {نهج الفصاحه}
9) هرچه می توانید پاكیزه باشید زیرا خداوند اسلام را بر پاكیزگی بنیان نهاده و جز مردم پاكیزه كسی به بهشت نمی رود. {نهج الفصاحة}
10) ناخن گرفتن دردهای بزرگ را منع و روزی را فراخ می كند . {نهج الفصاحة}
11) موی خوب داشتن دارائی است {نهج الفصاحة}
12) موی نیكو یكی از دو زیبائی است كه خدا به مرد مسلمان می دهد {نهج الفصاحة}
13) هركس در روز جمعه ناخن خود را بگیرد خداوند درد را از انگشتانش بیرون برد و درمان و سلامتی را داخل كند . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}
14) جبرئیل آنقدر مرا به مسواك كردن امر كرد كه گمان كردم این كار بر امت من واجب خواهد شد . {حلیة المتقین}{بحار الانوار}
15) دندانها را تمیز كنید زیرا مایة نظافت است و نظافت باعث ایمان است و ایمان با صاحب خود در بهشت است . {نهج الفصاحة}
16) مسواك كردن فصاحت مرد را افزون می كند {نهج الفصاحة}
17) مسواك كردن موجب پاكی دهان و رضایت پروردگار و روشنی چشم است . {نهج الفصاحة}
18) دهانهای خویش را به مسواك پاكیزه كنید .{نهج الفصاحة}
19) مسواك كنید كه مایة پاكیزگی دهان و رضای خداوند است .{نهج الفصاحة}
20) پنج چیز از سنت پیامبران است ؛‌ حیا و حلم و حجامت و مسواك و عطر زدن . {نهج الفصاحة}
21) مسواك زدن اقتضای فطرت است . {نهج الفصاحة}
22) دهانهای شما معبر قرآن است آن را با مسواك پاكیزه كنید . {نهج الفصاحة}
23) در مسواك كردن هشت فائده است : دهان را پاكیزه می كند ، ریشه را محكم كند و چشم را روشن كند و بلغم را ببرد و فرشتگان را خوشحال كند و پروردگار را خوشنود كند و اعمال خوب را بیفزاید و معده را بصلاح آورد . {نهج الفصاحة}
24) خداوند از امت من آنها را كه هنگام وضو و غذا مسواك كنند را رحمت كند . {نهج الفصاحة}
25) سه چیز است كه بر هر مسلمانی لازم است : غسل جمعه و مسواك كردن و استعمال بوی خوش . {نهج الفصاحة}
26) مسواك كردن سنت است هر وقت كه خواستید مسواك كنید . {نهج الفصاحة}
27) بر تو باد مسواك كردن در هر نمازی . {حلیة المتقین}
28) مسواك كنید كه مسواك كردن كار خوبی است ، لثه را محكم می كند ، بوی دهان را از بین می برد ، معده را اصلاح می كند ،‌درجات بهشتی را می افزاید و شیطان را به خشم می آورد . {نهج الفصاحة}
29) كمترین حد مسواك زدن آن است كه با انگشت خود لثه و دندان را ماساژ دهید . {كافی}
30) دو ركعت نماز با دهان مسواك زده برتر است نزد خداوند از هفتاد ركعت نماز بدون مسواك .{وسائل}{سفینة البحار}{نهج الفصاحة}
31) ای علی ! مسواك سنت و پاكیزه كنندة دهان است ؛ چشم را روشنی می بخشد و خدا را خشنودی می سازد ؛ دندانها را سفید می كند و بوی دهان را از بین می برد ؛ لثه را محكم می گرداند و اشتها می آورد ؛ حسنات را دوچندان می كند و ملائكه را مسرور می گرداند .{مكارم الاخلاق}
32) یا علی! بر تو باد مسواك زدن با هر وضوئی كه با آن نماز خواهی خواند . {مكارم الاخلاق}
33) به صورت عرضی (در عرض دهان = از روی لثه به دندان) مسواك بزنید . {من لایحضره الفقیه}{نهج الفصاحه}
34) اگر امت من به مشقت نمی افتاد مسواك كردن را بر آنان در هنگام وضو گرفتن برای هر نماز ، واجب می كردم . {وسائل}{نهج الفصاحة}{فروع كافی}
35) خلال كنید ، بدرستیكه هیچ چیز ناراحت كننده تر برای فرشتگان الهی نیست كه ببینند خرده های غذائی در بین دندانها باقی مانده است . {مكارم الاخلاق}{حلیة المتقین}
36) چرا من دندانهای شما را زرد می بینم ؟ چرا مسواك نمی كنید ؟ {حلیة المتقین}
37) در شگفت و ناراحتم هنگامی كه شما بر من وارد می شوید در حالیكه دندانهایتان جرم گرفته و موهایتان ژولیده و كثیف است . چرا مسواك نمی كنید ؟ {بحار الانوار}
38) از جمله حق مهمان آن است كه برای او خلال مهیا كنی . {حلیة المتقین}{المحاسن}
39) رحمت خداوند بر خلال كنندگان از امت من باد كه در هر وضوء و بعد از هر غذا بین دندانها را تمیز می كنند . {مستدرك الوسائل}
40) پس از صرف غذا دندانها را خلال كنید زیرا خلال موجب سلامتی دهان و دندان و وسعت روزی می شود . {مكارم الاخلاق}
41) كسی كه از دو چوب بهداشتی (مسواك و خلال) استفاده كند از عذاب كلبتین (كه نام امروزی آن فورسپس است )‌ و كشیدن دندان در امان خواهد بود . {بحار الانوار}
42) رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) هر شب سه بار مسواك می زدند ؛ یكبار قبل از خواب و یكبار بعد از بیدار شدن از خواب و یكبار قبل از نماز صبح . {وسائل الشیعه}
43) هركه لباس بپوشد باید كه پاكیزه باشد .{حلیة المتقین}
44) خداوند بزرگ بهشت را لازم می كند بر آن جوانی كه زیاد در آینه نگاه كند و بسیار حمد الهی را برای نعمت جوانی به جای آورد . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}
45) رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) نهی فرمودند از ناخن به دندان گرفتن ، آب بینی در مساجد انداختن ، آب خوردن از پیش دستة‌كوزه كه در آنجا چرك جمع می شود ، بول كردن در آب ، با دست آلوده به طعام شب خوابیدن . {حلیة‌المتقین}
46) رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) بر جماعتی می گذشتند كه دهان به آب گذاشته بودند و می خوردند ، حضرت فرمودند كه به دست بخورید كه بهترین ظرفهای شماست . {حلیة المتقین}
47) لباس سفید بپوشید ؛كه آن نیكوتر و پاكیزه ترین رنگهاست و مرده های خود را در آن كفن كنید . {حلیة المتقین}
48) بوی گندِ مردم آزار را بوسیلة آب بزدائید و پاك كنید . از بدن خویش مرافبت كنید كه خدا مبغوض دارد بندة پلیدی (كثیفی) را كه هركس كنارش بنشیند بینیش را بگیرد . {وسائل الشیعه}
حضرت علی (علیه السلام ) :
49) ‌ بوهای بد را بوسیلة آب بر طرف كنید كه خداوند متعال از بندگان كثیف بدش می آید . {مكارم الاخلاق}
50) ‌ نیكو خانه ای است حمام ؛ جهنم را به یاد می آورد و چرك را از بدن می برد .{حلیة المتقین}
51) ‌ شستن سر چرك را می برد و آزار چشم را دفع می كند و شستن لباس غم و اندوه را می برد و پاكیزگی برای نماز است . {حلیة‌المتقین}
52) دارو كشیدن دفع دلگیری و پریشانی خاطر می كند . {حلیة المتقین}
53) ‌ مسواك كردن رضای خداوند را فراهم می آورد ، سنت پیامبر است و دهان را پاكیزه می گرداند . {وسائل الشیعه}{بحار الانوار}
54) حضرت علی (علیه السلام) بعد از مسواك زدن سه مرتبه دهان را با آب شستشو می دادند . {المحاسن}
55) سه چیز جنبة فردی و اختصاصی دارد ؛ شانه ، حوله و مسواك . {بحار الانوار}
56) ‌ سه چیز حافظه را زیاد می كند : مسواك كردن و روزه داشتن و قرآن خواندن . {حلیة المتقین}
57) شستن لباس ، اندوه و غم را برطرف كرده و موجب قبولی نماز می گردد . {حلیة‌المتقین}
58) كفش نیكو پوشیدن بدن را از بلا ها نگاه می دارد و … {حلیة المتقین}
59) هر كه می خواهد عمرش دراز باشد چاشت را بامداد بخورد و كفش نیكو بپوشد و ردا و بالاپوش را سبك كند و با زنان بسیار جماع نكند . {حلیة المتقین}
60) ‌ هركه خواهد خیر خانه اش بسیار شود دست را پیش از غذا خوردن بشوید . {حلیة‌المتقین}
61) شستن دست قبل و بعد از غذا فقر را زائل و روزی را زیاد و چرك را از لباس دور می كند و چشم را جلا می دهد و دردها را دور می كند . {حلیة المتقین}
امام حسین (علیه السلام) :
62) امیرالمؤمنین به ما دستور می داد تا بعد از خلال كردن ابتدا سه بار دهان را شستشو دهیم و بعد از آن آب بنوشیم . {النهایة}
63) در مدت عمر در حفظ سلامت تن بكوشید {تحف العقول}
64) (ای مردم) با تن سالم در مدت عمر خود شتاب كنید به عمل(صالح) .{تحف العقول}
امام باقر (علیه السلام) :
65) هرچیزی را پاك كننده ای است و پاك كنندة دهان مسواك كردن می باشد . {وسائل الشیعه}
66) روزی سه نوبت مسواك بزنید و حداقل یكبار مسواك را بر دندانها بكشید . {بحار الانوار}
67) اگر مردم نتایج و خواص مسواك كردن را بدانند حتی در رختخواب آن را به همراه خود می برند .(هیچگاه مسواك را از خود جدا نمی كنند ) . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}
68) پوشیدن موزه (چكمه و كفش راحتی) ، قوة چشم را افزون می كند . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}
امام صادق (علیه السلام) :
69) ناخن گرفتن سنت مؤكد است . {حلیة المتقین}
70) هركه در روز جمعه ناخن و شارب (موی بالای لب را) بگیرد ، پیوسته تا جمعة دیگر با طهارت باشد . {حلیة‌المتقین}
71) حضرت رسول (ص) سر خود را با برگ سدر می شستند و می فرمودند كه بشوئید سر خود را با برگ سدر كه هر ملك و هر پیغمبر مرسل آنرا به پاكی یاد كرده است و هركه سرش را با آن بشوید حق تعالی وسوسة شیطان (پلیدی و میكروب) را هفتاد روز ازا او دور گرداند و … . {حلیة‌المتقین}
72) شستن سر با خطمی دل را می گشاید و اندوه را برطرف می كند . {حلیة‌المتقین}
73) چون به حمام داخل شدی قدری آب گرم به سر و روی و پاهای خود بریز و اگر ممكن است كه جرعه ای از آب آن بنوشی ، چنین كن ( یعنی آب درحد آشامیدن برای استحمام استفاده شود) . {حلیة المتقین}
74) مسواك ، گیاهی است لطیف و تمیز ، شاخة درختی است گوارا و مبارك ، و دندانها خلقتی است كه آنها را خداوند در دهان آفریده و وسیله و ابزاری برای جویدن و سبب تمایل به طعام و سلامت معده هستند . و این دندانها در اصل پاك هستند كه در اثر خرده های غذا آلوده شده ، تغیر یافته و بوی دهان را ایجاد می كنند . هر گاه مؤمنِ زیرك مسواك كند و دندانها را تمیز نماید دندانهایش تمیز شده و به خلقت اصلی خود باز می گردد . {محجة‌البیضاء}
75) دو ركعت نماز با مسواك افضل است از هفتاد ركعت بدون مسواك ، حتی آنكه مستحب است اگر انسان فراموش نمود مسواك را قبل از وضو ، بعد از آن بجا آورد و پس از آن سه مرتبه مضمضه كند {بحار الانوار}
76) در مسواك دوازده خصلت است : از سنت رسول خداست ، و پاكیزه كننده دهان است ، و روشنی چشم را زیاد می كند ، و خشنودی خدای تعالی را زیاد می كند ، و دندانها را سفید می كند ،و حسنات را مضاعف می كند ، و بثورات و جوشهائی كه در پی دندان است (پیوره) زائل می كند ، و لثه ها را محكم می كند ، و اشتهای به طعام را زیاد می كند ، و ملائكه را خشنود و فرحناك می كند. {فروع كافی}
77) مسواك زدن از اخلاق پیامبران است {میزان حكمة}
78) مسواك كردن از سنت پیامبران است . {حلیة المتقین}
79) اندرون و بیرون دهان را بعد از غذا خوردن بوسیلة سعد و اشنان بشوئید . {حلیة‌المتقین}
80) موی زیبا لباس الهی است ، احترامش كنید . {وسائل الشیعه}
81) هركس برای خود مو می گذارد باید به نیكوئی از آن سرپرستی كند و گرنه آن را قطع (كوتاه) نماید . {وسائل الشیعه }
82) حق تعالی زینت و اظهار نعمت را دوست می دارد و ترك زینت و اظهار بدحالی را دشمن می دارد و دوست می دارد اثر نعمت را در بندة خود ببیند به اینكه لباس خود را خوشبو دارد و خانه را نیكو دارد و ساحتهای خانه را بروبد . {حلیة المتقین}
83) حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در اكثر اوقات جامة سفید می پوشیدند . {حلیة المتقین}
84) هركه ایستاده بول كند بیم آن هست كه دیوانه شود و از جای بسیار بلند بول كردن مكروه است و مكروه است بول كردن در سوراخ جانوران و بول كردن و غایط كردن در مجرای آب هرچند آب نداشته باشد و همچنین در میان راهها و كنار آبها و مسجدها و نزدیك به دیوار مسجد و در رودخانه ها و در جاهائی كه مردم به سبب آن دشنام دهند و لعنت كنند و در زیر درختان میوه دار در وقتیكه میوه داشته باشد زیرا ملائكه در آن وقت با آن درختان می باشند كه نگاه
می دارند میوه را از ضرر جانوران و در جاهائیكه مردمان از آن متاذی می شوند حتی از بوی آن . {حلیة المتقین}
85) شستن سر با سٍدر روزی را زیاد می كند . {حلیة‌المتقین}
امام كاظم (علیه السلام) :
86) سنتهای حنیفة حضرت ابراهیم (علیه السلام) ده چیز است ، پنج چیز در سر و پنج چیز در بدن ؛ آن پنج چیز كه در سر است : شارب گرفتن و محاصن بلند گذاشتن و موی سر را تراشیدن و مسواك كردن و خلال كردن میباشد ، و آن پنج چیز كه در بدن است ؛ موهای بدن را ازاله كردن و ختنه كردن و ناخن گرفتن و غسل جنابت كردن و استنجا با آب میباشد . {حلیة المتقین}
87) (جواب پرسشی در حد خلال) نوك آن را بشكن (گرد شده و به راحتی وارد فضای بین دندان شود) تا لثه را زخمی نسازد . {مكارم الاخلاق}
88) ‌لباس و جامة پاكیزه پوشیدن دشمن را منكوب می كند . {حلیة‌المتقین}

امام رضا (علیه السلام) :
89) ‌پاكیزگی و نظافت از اخلاق پیامبران است . {تحف العقول}
90) نظافتگری و استعمال بوی خوش و تراشیدن مو و … از اخلاق پیامبران است . {وسائل الشیعه}

بهداشت محیط :

رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) :
1) زباله را در خانه جای ندهید و آن را خارج كنید زیرا جایگاه شیطان (پلیدی و میكروب) است . {طب النبی}
2) خاكروبه را شب در خانه نگذارید و روز بیرون برید كه آن جای نشستن شیطان(پلیدی و میكروب) است . {حلیة المتقین}
3) چهار چیز را در خاك پنهان كنید : مو ، ناخن ، دندان و خون . {حلیة‌المتقین}
4) هفت چیز است كه از آدمی جدا می شود و باید آنها را دفن كرد : مو ، ناخن ، خون ، خون حیض ، بچه دان ، دندان و نطفه كه پاره خون شده باشد . {حلیة‌المتقین}
5) شومی خانه در تنگی ساحت و بدی همسایگان و بسیاری عیبهای آن است . {حلیة‌المتقین}
6) شستن ظرفها و پاكیزگی حیاط مایة غناست .{نهج الفصاحة}
7) حق تعالی لعنت كرده است كسی را كه غائط كند در سایه ای كه قافله در آنجا منزل كند و كسی كه منع كند مردم را از آب مباحی كه در چاهها و چشمه ها مردم به نوبت بر آن وارد می شوند یا آبی كه ملك جماعتی باشد و روز یا هر شب نوبت شخصی باشد صاحب نوبت را منع كنند و … . {حلیة المتقین}
حضرت علی (علیه السلام ) :‌

8) ‌ خانه های خود را از تار عنكبوت پاك كنید كه گذاشتن آن در خانه باعث فقر و پریشانی می شود . {حلیة المتقین}
9) جارو كردن آشغال ها باعث زیادی روزی می شود {روضة الواعظین }{كنزالآمال}
10) حیاط خود را تمیز كنید .{جامع الصغیر جلد 2}
11) ‌ تنیدن عنكبوت و گذاشتن خاكروبه در خانه باعث پریشانی می شود .‌{حلیة المتقین}
12) ‌ آب جوشیده برای همة دردها نافع است و به هیچ وجه ضرر ندارد . {حلیة المتقین}
13) كراهت دارد كه آدمی در خانه شب را به روز آورد كه دری و پرده ای نداشته باشد . {حلیة‌المتقین}
امام باقر (علیه السلام) :
14) جارو كردن خانه پریشانی را برطرف می كند . {حلیة المتقین}
15) خانة‌تنگ (كوچك) از مشقت (سختی) زندگانی است . {حلیة‌المتقین}
امام صادق (علیه السلام) :
16) چراغ روشن كردن پیش از غروب آفتاب پریشانی را برطرف می كند و روزی را زیاد می كند .{حلیة‌المتقین}
17) ساحتهای خانه های خود را جارو كنید و شبیه به یهودیان نشوید كه ایشان جاروب نمی كنند . {حلیة المتقین}
18) دهان(درب) ظرفهای آب و طعام را ببندید و در خانه ها را ببندید كه شیطان (پلیدی و میكروب) در بسته را نمی گشاید ، و چراغ را خاموش كنید كه موش آتش در خانه شما نیاندازد . شستن ظرفها و جارو كردن خانه ها و ساحت اندرون و بیرون خانه ها روزی را زید می كند . {حلیة المتقین}
19) از عادت آدمی آن است كه خانة اوگشاده باشد . {حلیة‌المتقین}
20) هركه عمارت كند بیشتر از آنچه در آن سكنی نماید در قیامت او را تكلیف می‌كنندكه آن را بردارد . (كسی كه برای فخر و مباهات و .. این عمل را بكند ) {حلیة‌المتقین}
امام كاظم (علیه السلام) :
21) آب و جارو كردن خانه فقر را از بین می برد . {حلیة‌المتقین}
22) دود چوب درخت خرما حشرات و گزندگان زمین را برمی‌اندازد . {حلیة المتقین}
23) زیادتی لذت دنیا در فراخی خانه و بسیاری دوستان است . {حلیة‌المتقین}
24) (زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر ) به حضرت (امام صادق علیه السلام)گفتیم : چاهی است كه از آن وضو می گیرند و در كنار آن بول جریان دارد آیا آن چاه را نجس می كند؟ حضرت فرمودند : اگر چاه آب در جایی بالا باشد و محل جریان بول در پائین باشد و بین آنها سه یا چهار ذراع (5/1 الی 2 متر) باشد چاه آب نجس نمی گردد و اگر كمتر از این مقدار باشد چاه نجس می گردد. {وسائل الشیعه}
25) اگر چاه آب در پائین باشد و محل جریان آب نیز به آن سمت است و بین چاه و آب نه ذراع فاصله است آن بئل چاه را نجس نمی كند و اگر كمتر است وضو از آن جایز نیست. قال زراره :به حضرت گفتن : اگر مجاری بول به چاه چشبیده باشد اما بول بروی زمین نمی ماند. قال : اگر بول قراری نداشه باشد اشكالی ندارد هر چند كه مقدار كمی استقرار داشته باشد . در این حالت زمین را سوراخ نمی كند و فرو نمی رود تا به چاه برسد لذا در این مورد ضرر به چاه نمیزند میشود وضو گرفت . البته نجس شدن آب منوط به تغییر تمام آب است . {وسائل الشیعه}
26) (سؤال شد از حضرت كه بین چاه آب و چاه فاضلاب چقدر فاصله باید باشد ؟) اگر دشت است هفت ذراع اگر كوهستانی است پنج ذراع. سپس فرمودند (اگر)آب جریان دارد. {وسائل الشیعه}
27) (سوال شد از چاه فاضلابی كه بالای چاه آب است ؛ حضرت فرمودند: ) اگر بالای چاه است هفت ذراع فاصله و اگر پائین است پنج ذراع از هر طرف(فاصله داشته باشد) {وسائل الشیعه}
28) اگر بین چاه آب و چاه فاصلاب ، یك زراع فاصله باشد اشكالی ندارد هر چند كه جریان نیز داشته باشد و این در حالتی است كه چاه آب در قسمت بالا باشد. {وسائل الشیعه}
29) (از حضرت سؤال شد از چاهی كه كنارش مستراح (چاه فاضلاب) قرار داده شده است كه فرمودند :) مجاری چشمه‌ها از شمال است اگر چاه آب بالاتر از شمال باشد و چاه مستراح پائین تر باشد ، ضرری پیش نمی آید (چنانچه ) بین آن دو بیش از سه ذراع فاصله باشد . اگر چاه مستراح بالاتر است نباید كمتر از دوازده ذراع (حدود شش متر) باشد ، اگر هر دو در موازات قبله هستند و هر دو در جهت شمال مساوی هستند هفت ذراع فاصله لازم است. {وسائل الشیعه}
30) (سوال شد كه چاهی كه مردم از آن وضو می گیرند و نزدیكش چاه فاضلاب است ؟ ) اگر بین آنها (چاه آب و فاصلاب) ده ذراع فاصله وبالاتر باشد اشكالی ندارد. {وسائل الشیعه}
** (اختلاف در فواصل بین چاه آب و فاضلاب مربوط به نوع زمین ، شیب و .. است )**
31) (راوی می گوید به حضرت گفتم كه مردی در آب بول می كند حضرت فرمود :) بله (اشكال ندارد) ولیكن از شیطان (پلیدی و میكروب) بر او می ترسم . {وسائل الشیعه}
32) امیرالمومنین (ع) نهی می‌كردنداز بول در آب جاری مگر در حالت ضرورت . {وسائل الشیعه}
امام رضا (علیه السلام) :
33) آب جوشیده از همه جهت سودمند است و به هیچ رو زیان بخش نیست . {صحیفة الرضا}
34) (بین دو چاه پنج زراع یا كمتر یا بیشتر فاصله است آیا می توان وضو گرفت ؟) با قرب و بعد (دوری و نزدیكی) كراهت ایجاد نمی شود از آن وضو بگیرد و غسل كن مادامی كه آب آن تغییر نكرده است. {وسائل الشیعه}
35) از غساله حمام غسل نكنید. {وسائل الشیعه}

بهداشت خانواده(مادر و كودك ، تنظیم خانواده ،سالمندان ، ازدواج و ...) :

رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) :
1) خدایا محمد و آل محمد و دوستان محمد و آل محمد را عفت و اندازه روزی مقدر فرما ، به دشمنان محمد و آل محمد مال و فرزند (بسیار) عطا كن . {اصول كافی}
2) به زنان باردار شیر بدهید كه به هوش كودك خواهد افزود . {كتاب تغذیه گروههای آسیبی پذیر - وزارت بهداشت}
3) برای كودك غذائی بهتر از شیر مادر نیست .‌{وسائل الشیعه}
4) بركت در وجود سالمندان است ، هركس به كودكان ما ترحم نكند و سالمندان ما را احترام نكند از ما نیست . {الحدیث ص 307}
5) وجود پیران سالخورده بین شما ، باعث افزایش فیض ربوبی و بسط نعمتهای الهی است {نهج الفصاحه}
6) احترام و بزرگداشت سالمند مؤمن ، تعظیم و بزرگداشت خداوند عزوجل است . { كافی}‍
7) هركس برتری و فضیلت سالمندی را شناخته و او را احترام گذارد خداوند عزوجل او را از هول و حراس قیامت ایمن خواهد داشت .{ لئالی الاخبار}
8) سالمندانتان را بزرگ دارید (احترام كنید) تا كودكانتان شما را احترام كنند . {× دارالحدیث }
9) رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) نهی فرمود از شیر زن احمق یا زنی كه چشمش معیوب باشد زیرا كه شیر تاثیر
می كند . {حلیة‌المتقین}
حضرت علی (علیه السلام) :
10) زنان را بعد از ولادت فرزند خرمای برنی بخورانید تا آنكه فرزند زیرك (باهوش) و بردبار شود . {حلیة‌المتقین}
11) ‌ كوچكی خانواده یك از دو راحتی است . {بحار الانوار}{نهج البلاغه}
12) در مورد یتیمان و بیوگان (از كارافتادگان ، پیران و …) از خداوند پروا داشته باشید و به ایشان احسان نمائید .
13) باید خردسالتان از سالمندتان پیروی كند (تاسی كند) و سالمندتان به خردسالتان مهربان باشد .{نهج البلاغه}
14) دایه ای بگیرید كه صورت و سیرت نیكو داشته باشد زیرا كه در طفل سرایت می كتد و طفل شبیه می شود به دایه در صورت و سیرت . {حلیة‌المتقین}
15) نافع و مباركترین شیرها برای فرزند شیر مادر است . {حلیة‌المتقین}
امام باقر (علیه السلام) :
16) مصونیت اطفال از خطرات و انحراف ها در پرتو صلاحیت و شایستگی پدران آنها است .{بحار الانوار}
امام صادق (علیه السلام) :
17) زن حامله بِه بخورد تا فرزندش خوشبوتر و رنگ فرزند صاف تر باشد . {حلیة‌المتقین}
18) از ما نیست كسی كه به بزرگسالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد . {میزان حكمة}
19) دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران است . {حلیة‌المتقین}
20) هر چه كمتر از بیست و یك ماه شیر می دهند به فرزند ظلم است به طفل . {حلیة‌المتقین}
امام رضا (علیه السلام) :
21) نام را در روز هفتم تعیین بكنید و بدانكه از جملة اعمالیكه در وقت ولادت سنت مؤكد غسل دادن طفل است . {حلیة‌المتقین}


بهداشت روانی :
اَلآ بِذكرِ الله تَطمئِن القُلوب
دعاها و توسلات زیادی در باب رفع پریشانی ، ترس و … در منابع اسلامی (مانند مفاتیح الجنان) مظبوط است كه خود جای بسی خوشحالی و تامل و عمل به آنها را دارد !
رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) :
1) مؤمنی كه با مردم می آمیزد و آزار آنان را تحمل می كند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتر است از آن مؤمنی كه با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمی كند .
حضرت علی (علیه السلام) :
2) ارزش هر انسانی به مقدار همت اوست . {نهج البلاغه}
3) بردباری و تانی مانند دو كودك در یك شكمند و زلائیدة همت عالی هستند . یعنی در اثر همت بلند دو خوی پسندیده در آدمی آشكار می شود : یكی بردباری و آن دیگری خودداری از شتابزدگی . {نهج البلاغه}

امام سجاد (علیه السلام) :
4) به نظر من جمیع سعادتها و نیكی ها در أین است كه آدمی از آنچه در دست مردم است قطع طمع و امید نماید . {اصول كافی}
5) حق فرزندت بر تو این است كه بدانی وجود او از تو و نیك و بدش در این دنیا وابسته به تو است و با دارا بودن قدرت و سلطة پدری مسئول تربیت وی هستی . باید رفتار تو دربارة فرزندت همانند رفتار مربی شایسته ای باشد كه تربیت صحیحش باعث زیبائی و نیكوئی اخلاق فرزندش شده است و در برابر خداوند دلیل وظیفه شناسی اش باشد . {بهداشت نوجوانان – وزارت بهداشت}
امام صادق (علیه السلام) :
6) لقمان به پسر خود چنین گفت (خلاصه) : ای فرزند اگر در كودكی ادب آموختی دئر بزرگی از آن بهره مند خواهی شد. فرزند عزیز ! همواره نفس خود را به اداء وظایف شخصی و انجام كارهای خویش الزام كن و جان خود را در مقابل شدائدی كه از بزرگترین عزَت و بزرگواری نایل شوی از مردم قطع طمع كن و به آنان امیدوار مباش . پیامبران و مردان الهی با قطع امید از مردم به مدارج عالیة خود نائلآ شدند . {بحار الانوار}
7) عزت و شرف مؤمن در این است كه از دیگران مایوس باشد و از آنچه در دست مردم است قطع امید نماید . {اصول كافی}
8) هفت خصلت پسندیده شایستة مردان با ایمان است ؛ اولآ آرامش و اطمینان خاطر در فتنه ها و حوادث ، دوم بردباری و صبر در مصائب و بلایای سنگین … .

مجموعة احادیثی در باب توكل ، محبت ، آرامش ، اطمینان ، شكیبائی و … وجود دارد كه بسیار عالی و پرمحتوا بوده و قابل استفادة بسیار در بهداشت روانی ، كه به جهت فراوانی این احادیث و خلاصه بودن مجموعه حاضر از درج آنها صرف نظر می‌شود .تغذیه و بهداشت مواد غذائی

رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) :
1) هر كس كَم خورد سالم ماند و هركه بسیار خورد تنش بیمار و دلش سخت گردد . {نهج الفصاحة}
2) معده خانة مرض است و پرهیز(پیشگیری) سرآمد داروهاست . {نهج الفصاحة}{سفینة البحار}
3) یكی از اقسام اسراف این است كه هرچه می خواهی بخوری . {نهج الفصاحة}
4) پرخوری دل را سخت می كند . {نهج الفصاحة}
5) غذا بخورید در حالی كه اشتها دارید و دست از غذا بدارید در حالی كه میل به غذا دارید . {مستدرك}
6) نان را گرامی دارید . {حلیة‌المتقین}
7) انسان ظرفی بدتر از شكم پر نكرده است .{نهج الفصاحة}
8) هركس كم خورد سالم ماند و هر كه بسیار خورد تنش بیمار و دلش سخت گردد .{نهج الفصاحة}
9) سفره های خود را با سبزی بیارائید كه شیطان (پلیدی و میكروب با مریضی ) را دور می سازد . {كتاب بهداشت و تولید مواد غذائی – وزارت بهداشت}
10) روزه بگیرید تا سالم بمانید .{نهج الفصاحه}
11) روزه رودة را باریك می كند و گوشت اضافی را می برد و از گرمای سوزان جهنم دور می كند .{نهج الفصاحه}
حضرت علی (علیه السلام) :
12) پرخوری و پرخوابی باعث فساد و تباهی مزاج و مایه جلب عوارض زیان‌بار است {فهرست غرر}
13) كمتر خوردن مانع بسیاری از بیماریهای جسم است {فهرست غرر}
14) طعام را بگذارید تا سرد شود . {حلیة‌المتقین}
15) كسی كه خواهد غذا به او ضرر نرساند تا گرسنه نشود و معده پاك نشود چیزی نخورد و چون خواهد كه غذا بخورد بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و نیكو بجود و دست از طعام وقتی بكشد كه هنوز خواهش غذا داشته باشد . {حلیة المتقین}
16) منشین بر طعام مگر وقتی كه گرسنه باشی و بر مخیز از طعام مگر وقتی كه خواهش (میل به غدا) داشته باشی و نرم بجو و هر گاه خواهی به خواب روی بیت الخلا ( مستراح) برو . {حلیة‌المتقین}
17) شیر گاو دوا است و برای معده نافع است . {حلیة المتقین}
18) روزه یكی از دو تتدرستی است .
19) آنكس كه محبت انواع مختلف غذاها را در دل می‌نشاند ، میوه‌های گوناگون بیماریها را از آن می‌چیند {فهرست غرر}
امام حسن مجتبی (علیه السلام) :
20) در خوان (سفرة‌غذا) دوازده خصلت است كه بر هر مسلمان واجب است كه بداند ؛ چهار تای آن فرض است و چهار دیگر سنت و چهار تای دیگر تادیب است . اما فرض آن است كه منعم خود را بشناسد و بداند كه نعمت از جانب پروردگار است و راضی باشد به آنچه خدا به او عطا كرده است ، و بسم الله بگوید و خدا را شكر كند ؛ و اما سنت ، دست شستن پیش از غذا و بر جانب چپ نشستن و به سه انگشت غذا خوردن و انگشتان را لیسیدن ؛ واما تادیب ، از پیش خود چیز خوردن و لقمه را كوچك برداشتن و بسیار خائیدن ( جویدن ) و در روی مردم نگاه نكردن . {حلیة المتقین}
امام باقر (علیة السلام) :
21) شیر خوراك پیغمبران است .{حلیة‌المتقین}
22) هر كه سیر بخورد به جهت بوی بدش داخل مسجد ما نشود اما اگر كسی مسجد نرود باكی نیست كه آن را بخورد . {حلیة المتقین}
23) آداب آب خوردن آن است كه در ابتدا بسم الله بگو و چون فارغ شوی الحمدالله بگو و از پیش دستة كوزه و از جائی كه شكسته باشد یا رخنه‌ای (درزی) باشد نخوری كه این دو موضع جای شیطان (پلیدی و میكروب) است . {حلیة‌المتقین}
امام صادق (علیه السلام) :
24) هرگاه شكم سیر شد باعث طغیان و فساد می شود . {حلیةالمتقین}
25) كسی كه قبل و بعد از غذا دستهای خود را بشوید ، عمری در آسایش و سلامتی جسم به سر خواهد برد . {كتاب تغذیه ، تنطیم خانواده و بهداشت محیط – وزارت بهداشت}
26) آدمی ناچار است برای قوت یافتن غذا بخورد ، و هرگاه غدا خورد باید یك حصه (قسمت )از شكم را برای غذا و یك فسمت را برای آب و یك قسمت را برای نفس كشیدن بگذارد‌ ، و سعی در فربه (چاق) كردن خود نباشید چنانچه حیوانات را برای كشتن فربه می‌كنند . {حلیة المتقین}
27) سه چیز است كه خدا صاحب آنها را دشمن دارد : خواب كردن بدون بیداری شب و خنده كردن در غیر محل آن و خوردن طعام در هنگام سیری .{حلیة المتقین}
28) هرچه خوردنش سبب زیانی در بدن شود ، حرام است ‚ مگر در شرایط اضطراری {تحف العقول}
29) روی هرمیوه آلودگی است ‚‌پس چون آن را بدست آورید به خوبی با آب بشوئید .{تحف العقول}
30) ‌ سزاوار نیست كه مؤمن از خانه بیرون رود تا آنكه چاشت (صبحانه) نخورد كه باعث زیادتی عزت اوست . {حلیة المتقین}
31) نباید تكیه كرده و برو خوابیده چیزی بخورند . {حلیة المتقین}
32) در حالت راه رفتن چیزی نخور مگر آنكه مضطر باشی . {حلیة المتقین}
33) ‌طول بدهید نشستن بر سر سفره را ، این ساعتی است كه از عمر شما حساب نمی شود . {حلیة المتقین}
34) هر كه چهل روز بگذرد و گوشت نخورد توكل بر خدا كند و قرض كند و بخورد كه قرضش اداء می شود . {حلیة‌المتقین}
35) شیر بخور كه گوشت را می رویاند و استخوان را سخت می كند . {حلیة المتقین}
36) سیب معده را جلا می دهد . {حلیة المتقین}
37) دلهای مؤمنان سبز است و به سبزی مایل است . {حلیة المتقین}
38) (پرسیده شد آب چه مزه ای دارد؟) مزة زندگانی . {حلیة‌المتقین}
39) آب را به سه نفس خوردن بهتر از به یك نفس خوردن . {حلیة‌المتقین}
40) كسیكه در خوردن غذا پاكیزگی را مراعات می‌كند ، غذا را بخوبی می‌جود ، با داشتن اشتها از غذا دست می‌كشد و تخلیة روده را موقعیكه آماده می‌شود به تعویق نمی‌اندازد ،‌شایسته است همیشه سالم باشد و جز به مرض موت (مرگ) دچار بیماری دیگری نشود {مكارم الاخلاق}
امام كاظم (علیه السلام) :
41) اگر مردم در غذا خوردن میانه رو باشند بدن ایشان همیشه سالم است . {حلیة‌المتقین}
امام رضا (علیه السلام) :
42) هرگاه چیزی خوردی بر پشت بخواب و پای راست را بر روی پای چپ گذار . {حلیة‌المتقین}
43) ‌ (به خادمان خود) اگر من بالای سر شما بایستم در وقت غذا خوردن برمخیزید تا فارغ شوید از طعام خود .{حلیة المتقین}
44) بر بالای غذا آب بسیار خوردن ضرر ندارد آما در غیر آن حال آب بسیار مخور . {حلیة‌المتقین}
حضرت عیسی (علیه السلام) :
45) ای بنی اسرائیل ! تا گرسنه نشوید چیزی مخورید و هرگاه گرسنه شوید بخورید و سیر مخورید زیرا كه چون سیر شدید ، گردنهای شما بزرگ می شود و پهلوی شما فربه می شود و پروردگار خود را فراموش می كنید . {حلیة‌المتقین}

بیماری و درمان :
رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) :
1) دوری كنید از خوردن و مصرف كردن دارو مادامیكه بدن شما طاقت مرض دارد ، وقتی تحمل بیماری دشوار بود به سراغ دارو بروید . {مكارم اخلاق}
2) اگر در چیزی شفا هست در شیشة حجام و در خوردن عسل است . {حلیة المتقین}
3) نیكو عادتی است حجامت ، دیده را جلا می دهد و دردها را می برد . {حلیة المتقین}
حضرت علی (علیه السلام ) :
4) ‌ آب سرد حرارت را فرو می نشاند و فقر را ساكن می كند و طعام را د رمعده می گدازد و تب را زائل می كند . {حلیة المتقین}
5) مداومت ننمائید بر خوردن ماهی كه پی بدن را می كاهاند . {حلیة‌المتقین}
6) ماهی تازه پیه (چربی) جسم را می گدازد . {حلیة‌المتقین}
7) حجامت كردن بدن را صحیح می كند و عقل را محكم می كند . {حلیة المتقین}
8) مسلمانان باید دوا نكنند تا غالب نشود بیماری او بر صحتش . {حلیة المتقین}
امام صادق (علیه السلام) :
9) هیچ دوائی نیست مگر آنكه مرضی را تهییج می‌كند (عارضه‌ای را بوجود می‌آورد) {روضة كافی}
10) مردم طلب شفا ننموده اند به چیزی مانند عسل و آن شفای هر دردی است و خوردن عسل و تلاوت قرآن است و …. {حلیة‌المتقین}
11) جبرئیل برای حضرت رسول (ص) مسواك و حجامت را آورد . {حلیة المتقین}
12) زینهار كه ناشتا حجامت مكن تا اندك چیزی بخوری كه بیشتر باعث بیرون آمدن خون و قوت بدن می شود . {حلیة المتقین}
13) چون بعد از خوردن حجامت كنند خون جمع می شود و خون فاسد را بیرون می كند و اگر پیشاز خوردن باشد خون صالح بیرون می رود و خون فاسد در بدن می ماند . {حلیة المتقین}
14) راه رفتن بیمار باعث نكس و زیادتی آن می شود . {حلیة المتقین}
15) هركه صحتش بر بیماریش غالب باشد و معالجه كند و بمیرد من از او بیزارم و همچنین فرمود كه هركه با أین حال دوا بخورد اعانت بر كشتن خود كرده است . {حلیة المتقین}
16) پیغمبری از پیامبران بیمار شد پس گفت كه دوا نمی كنم تا آن كسی كه مرا درد داده است شفا بدهد ، حق تعالی به او وحی فرستاد كه تا دوا نكنی من شفا ندهم . {حلیة المتقین}
17) تب از بوی جهنم است فرو نشانید حرارت آن را به آب سرد . {حلیة المتقین}
امام كاظم (علیه السلام) :
18) بر شما باد بخوردن ماهی كه اگر بی نان بخورید كافی است و اگر با نان بخورید گوارا است . {حلیة المتقین}
19) تا ممكن است رجوع به معالجة ‌طبیبان نكنید كه این مانند عمارت كردن است كه اندكش به بسیار می كشد . {حلیة المتقین}
20) هیچ دوائی نیست مگر آنكه درد را برمی انگیزد و هیچ چیز نافع تر از این نیست كه تا محتاج نشوی تصرف در بدن نكنی . {حلیة المتقین}
امام رضا (علیه السلام) :
21) اجتناب كن از دوا خوردن تا بدنت تاب دارد . {حلیة المتقین}
22) هر گاه گرسنه شوی غذا بخود و هرگاه تشنه شوی آب بخور و هرگاه كه بول آمد بكن و تاضرورت نشود جماع نكن و هرگاه تو را خواب گیرد خواب بكن و چون چنین كنی بدنت صحیح می باشد همیشه . {حلیة المتقین}
23) منتهای پرهیز و امساك چهارده روز است و پرهیز نه آن است كه چیزی نخورد بلكه آن است كه كمتر بخورد كه صحت و مرض در بدن آدمی با یكدیگر در مقام معارضه و مقاتله اند پس هروقت كه صحت غالب آمد بیمار به شعور می آید و اشتهای طعام بهم می رساند پس هرگاه كه طعام بطلبد بدهید كه شاید شفایش در آن باشد . {حلیة المتقین}
‹‹‹ قابل ذكر است در مورد حجامت احادیث دیگری است كه آورده نشده است همچنین در اوقات حجامت كردن ›››
‹‹‹ در مورد برخی ادعیه كه برای درمان بیماریها وارد شده است كه در اینجا نیاورده ایم ›››
‹‹‹ در مورد درمان بیماریها با داروهای ساختگی و طبیعی روایات زیادی وجود دارد كه آوردن آنها در این جزوه ضرورت ندارد ؛ و مشتاقان به كتب مرجع مراجعه نمایند ›››

بهداشت عمومی :
رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) :
1) پیشگیری بهتر از درمان است و معده (پرخوری) جایگاه بیماری است ، پس عادت دهید بدن را به آنچه عادت می پذیرد(عادتها نیكو) . {چهل حدیث دربارة بهداشت دهان ودندان – كنگرة بین اللمللی انجمن دنداندپزشكی ایران 1373}
2) درهمی كه انسان در حال سلامتی در راه خدا خرج كند بهتر بنده ای است كه هنگام مرگ آزاد كند . {نهج الفصاحة}
3) اگر تندرستی نباشد زندگی بدون لذت است . {نهج الفصاحة}
4) سلامتی و فراغت دو نعمت است كه كفران آن كنند . {نهج الفصاحة}
5) هركه پرهیزكاری كند اگر ثروتمند باشد باك نیست ، و برای پرهیزكار سلامتی از ثروت بهتر است و آسایش ضمیر از جمله نعمتهاست . {نهج الفصاحة}
6) هركه بدنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و قوت (روزی) خویش دارد جهان سراسر مال اوست . {نهج الفصاحة}
7) دو نعمت است كه بسیاری از مردم در آن مغبونند (زیانكارند) ؛ سلامتی و فراغت . {نهج الفصاحة}
8) امنیت و سلامتی دو نعمت است كه بسیاری از مردم در آن مغبونند . {نهج الفصاحة}
9) عافیت (سلامتی ) را برای دیگران بخواه تا نصیب تو شود . {نهج الفصاحة}
10) دو صفت است كه اكثر مردم به آن دلباخته اند ؛ سلامتی و فراغت . {نهج الفصاحة}
11) خداوند خوشبوست و بوی خوش را دوست دارد ، پاكیزه است و پاكیزگی را دوست دارد ، بزرگوار است و یزرگواری را دوست دارد ، بخشنده است و بخشش را دوست دارد ، پس جلوی خانه های خود را پاكیزه سازید و مانند یهودیان مباشید . {نهج الفصاحة}
12) زندگی بدون سلامتی هیچ خیر و ارزشی ندارد . {چهل حدیث دربارة‌دندان}
13) تحصیل دانش در كودكی مانند نقش بر روی سنگ است (ماندگار است) {نثر الدر}
14) پنج چیز از سنت پیامبران است : حیا و حلم و حجامت و مسواك و عطر زدن . {نهج الفصاحة}
15) انسان برای عمر طولانی آفریده شده است اما او با عدم رعایت بهداشت عمر خود را كوتاه می سازد . {مغز متفكر جهان شیعه}
16) نظافت جزئی از ایمان است . {المحاسن}
17) انسان فكر و عقل و اندیشه است و ثمرة آن تندرستی و صحت است . {اخبارشبكة اول}***اصلاح شود ***
18) تفریح و بازی كنید ؛ من دوست ندارم در دین شما سختی و خشونت باشد .
19) كسی كه می‌خواهد در این جهانِ ناپایدار باقی بماند و با عمر طبیعی زیست كند چند نكته را مراعات نماید ؛ هر روز صبح به قدر كافی غذا بخورد و كفشی بپوشد كه پا را نزند و با آن به راحتی راه برود ؤ لباس سبك در بر كند تا خسته نشود ، و عمل جنسی را تقلیل دهد و كمتر با زنان بیامیزد{وسائل الشیعه}
20) بیشتر مردم دربارة دوخصلت دچار گمراهی و ضلالت هستند ؛ یكی در مورد سلامتی و دیگری در امر فراغت و بیكاری .{روضة‌كافی}
حضرت علی (علیه السلام ) :
21) ‌ خدایا ! بدنم را برای خدمت خودت قوی بفرما . {دعای كمیل}
22) ‌ سه چیز حافظه را زیاد می كند : مسواك كردن و روزه داشت و قرآن خواندن . {حلیة المتقین}
23) تندرستی بالاترین نعمتها است .{چهل حدیث جالب – چایچیان}
24) كمك به افزایش توانائی ، اظهار و جود در نوجوان افزایش اعتماد به نفس را در او ایجاد می كند . {بهداشت نوجوانان – وزارت بهداشت}
امام صادق (علیه السلام) :
25) در انچه بدن اصلاح می شود اسراف وجود ندارد ، همانا اسراف در چیزی است كه تلف كند مال را و ضرر به بدن بزند . {فصول المهمة}
26) سه چیز است كه خوردنی نیستند و بدن را چاق می كنند و سه چیز است كه خوردنی اند و بدن را لاغر می كنند و دوچیز است كه بهمه چیز نفع می رساندد و بهیچ چیز ضرر نمی رساند و و دو چیز است كه به همه چیز ضرر می رسانند و به هیچ جهت نفع نمی رسانند ؛ اما آنها كه خوردنی نیستند و فربه می كنند پیراهن كتان پوشیدن و بوی خوش كردن و نوره مالیدن است و ام آنها كه خوردنی اند و لاغر می كنند گوشت خشك و پنیر و شكوفة خرما است و اما آن دو چیز كه همه جهت نفع می رسانند آب نیم گرم و انار است و ام آن دو چیز كه به همه جهت ضرر می رسانند گوشت خشك كرده و پنیر است . {حلیة‌المتقین}
27) لقمان به پسر خود چنین گفت كه ای فرزند اگر در كودكی ادب آموختی در بزرگی از آن بهره مند خواهی شد .{بحارالانوار}
28) ده چیز است كه اندوه را می برد ؛راه رفتن و سوار شدن و سر در آب فرو بردن و سر شستن با خطمی و نظر بر روی زن مقبول كردن وبا مردان سخن گفتن . {حلیة‌المتقین}
29) سلامت ، نیرومندی ،فراغت ، جوانی ، نشاط و بی نیازی خود را فراموش مكن و در دنیا از آنها بهره برداری كن و متوجه باش كه از آن سرمایه های عظیم به نفع آخرت خود استفاده كنی . {بهداشت نوجوانان – وزارت بهداشت}
30) دو چیز است كه قدر و قیمتشان را نمی شناسد مگر كسی كه آن دو را از دست داده باشد ؛ یكی جوانی و دیگری تندرستی و سلانت است . {بهداشت نوجوانان – وزارت بهداشت}
امام باقر(علیه السلام) :
22) لبخند آدمی به روی برادر مؤمنش حسنه است {بحارالانوار}

طبقه بندی: تغذیه و سلامت، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :